MEMOHON PERUNTUKAN PERDANA MENTERI

Untuk mendapat peruntukan tahunan bagi program-program Veteran MAYC sudah disediakan cadangan anggaran perbelanjaan saperti berikut:

Peruntukan khas ini akan dibelanjakan untuk melaksanakan kegiatan pertubuhan ini pada bidang-bidang berikut sepanjang tahun 2015:

1. Program-program susulan termasuklah Jelajah Perpaduan dan tumpuan kepada kawasan pilihan raya dimana BN kalah tipis.

2. Pembangunan koperasi dan mewujudkan rakan pintar bersama agensi Kerajaan yang berkenaan.

3. Program-program pembangunan di zon Timur, Utara dan Selatan, Semenanjung Malaysia.

4. Program kebajikan untuk pimpinan dan veteran MAYC.

Advertisements