GAGASAN 1MALAYSIA – LAMBANG KOMITMEN

Gagasan 1Malaysia merupakan konsep unik yang perlu diterima oleh semua pihak di negara sebagai lambang komitmen dan usaha oleh rakyat demi mencpai yang terbaik untuk negara. Perdana Menteri berkata ia sangat berbeza dengan konsep satu negara yang diamalkan di negara lain yang mengutamakan keadilan sosial buat semua kaum dan penduduknya. simbol 1Malaysia merupakan jenama hebat yang perlu disayangi oleh rakyat. simbol itu sangat unik kerana menggunakan nombor satu yang dimasukkan dengan bendera Malaysia.

Bagi menyemarakkan lagi kempen gagasan 1Malaysia kerajaan perlu memperbanyakkan aktiviti yang boleh melibatkan pelbagai kaum seperti kebudayaan dan permainan untuk dilaksanakan disetiap peringkat masyarakat 1Malaysia. Pemimpin perlu turun padang melihat sendiri permasalahan rakyat setiap kaum tanpa mementingkan status pemimpin itu sendiri. Dengan itu semua agensi kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih daripada sekarang dalam mewujudkan perpaduan kaum.

Sumber Maklumat:
Jabatan Penerangan Malaysia

 

Advertisements

GAGASAN SEBENAR

Gagasan Satu Malaysia adalah cetusan idea Perdana Menteri, YAB Datuk Seri Najib Tun Abdul
Razak, untuk menjadikannya satu tindakan strategik dalam mewujudkan
kesatuan bangsa Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan
budaya.
Konsepnya amat penting seperti yang digagaskan dalam lapan nilai
yang menjadi teras gagasan ini, iaitu ‘budaya cemerlang’, ‘ketabahan’,
‘rendah hati’, ‘penerimaan’, ‘kesetiaan’, ‘meritokrasi’, ‘pendidikan’ dan
‘integriti’.
Nilai-nilai ini semua merupakan amalan baik yang dilaksanakan
oleh masyarakat selama ini, sama sahaja seperti amalan tolong menolong
dan hormat menghormati yang merupakan budaya bangsa Malaysia di
kalangan semua kaum dan etnik sejak sekian lama.
Tradisi berbudi bahasa dan bertolak ansur adalah warisan bangsa
Malaysia dari berbagai keturunan sebenarnya telah diamalkan di dalam
masyarakat kita semenjak berdekad lamanya, termasuklah ketika negara ini dijajah oleh British.