MEMBINA NEGARA BANGSA

Datuk Nasir Safar, Presiden KVMM berkata tanggung jawab membina negara bangsa adalah terletak dibahu semua rakyat Malaysia terutama sekali pelajr-pelajar universiti.

Bercakap di hadapan 300 orang pelajar Universiti Utara Malaysia 25/3/2014 di kampus Sintuk Datuk Nasir mengingatkan pelajar-pelajar tentang sejarah negara yang telah membuktikan bahwa Malaysia adalah satu-satu negara yang telah mencapai kemerdekaan melalui perpaduan.

Sejarah juga membuktikan kemampuan kita membina negara dengan menyatukan berbilang kaum dinegara ini.

Oleh itu, tambahnya pelajar-pelajar haruslah terus menimba ilmu untuk memajukan negara ini sehingga tercapainya wawasan 2020.

Turut berucap dimajlis tersebut adalah pensyarah GOLSIS Encik Mohd Fauzi dan Timbalan Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UUM.

Program dianjurkan bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: