BERMULA DENGAN PERPADUAN

Perpaduan ialah penyatuan, di Malaysia ianya lebih kepada konsep bersatu dikalangan berbilang kaum negara ini.

Tahap serta jenis penyatuan yang dipamirkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka berbeza-beza dikalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia dan kehidupan mereka

Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang kemasyarakatan dan bidang-bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan.

Asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat berbeza. Dalam masyarakat Malaysia ringkasnya atau biasa ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai menghargai satu sama lain. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat.

Sejak merdeka Malaysia masih menumpukan usaha untuk menyatukan berbilang kaum dan ugama melalui penggunaaan satu bahasa iaitu Bahasa Malaysia yang berasal dari Bahasa Melayu. Pembinaan satu negara bangsa juga sedang giat dilakukan dengan Gagasan 1Malaysia dan Rukun Negara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: