SUMBANG KEWANGAN UNTUK NEGERI-NEGERI

Datuk Nasir Safar, Presiden Kelab hari ini menegaskan bahwa semua sumbangan kewangan untuk tahun ini akan disampaikan sendiri oleh beliau dimajlis Aidil Fitri yang akan diadakan pada 1hb September 2013 di Seremban International Glof Club.

Sumbangan ini adalah untuk membolehkan negeri-negeri membiayai pentadbiran dan juga perjalanan untuk anggota mereka menghadiri mesyuarat dan sebagainya.

Beliau menegaskan lagi tidak akan ada lagi sumbangan selepas majlis tesebut. Ini adalah untuk memudahkan pentadbiran sekretariat.

Bagi negeri-negeri yang tidak mengadakan sebarang kegiatan atau pun tidak menghadiri sebarang perjumpaan atau mesyuarat, penerimaan sumbangan ini boleh ditundakan pada tahun hadapan.

Pengerusi-pngerusi negeri hendaklah mempastikan kewangan kecil ini dapat diurus dengan baik dan boleh digunakan untuk program-program yang akan menjana penambahan tabungan mereka.

Beliau menyeru semua negeri hadir di majlis idil fitri ini untuk bersilurahim dan bertukar-tukar fikian dengan pimpinan dari negeri-negeri lain.

Advertisements