PERANAN NGO DALAM MEMBENTUK MASYRAKAT PENYAYANG

NGO mempunyai peranan yang penting kepada masyarakat dan negara terutama sekali dalam membentuk masyarakat penyayang.. Membentuk nilai budi yang  penyayang amat penting sekali dan haruslah dijadikan wadah perjuangan mereka.

Oleh itu, terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang.

NGO seharusnya menjalankan berbagai kegiatan kearah ini bagi memupuk semangat penyayang dikalangan mereka.

Sejajar dengan itu, NGO sewajarnya memberi didikan kenegaraan kepada ahli-ahli mereka.

Malahan, NGO haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada ahli mereka untuk bergerak . Penyediaan program yang sesuai amat penting. Begitu juga dengan hubungan sesama mereka yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada mereka untuk menjadi anggota yang penyayang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: