MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2013

Veteran Mayc
MESYUARAT AGUG TAHUNAN 2013

Saperti biasa KVMM mengadakan MATnya tiap-tiap awal tahun sebagai mematuhi undang-undang tubuh yang sedia ada. Pada tahun ini MAT ini telah di adakan di bandar Kluang, Johor. Oleh itu kami menemput JKK Negeri untuk membuat tawaran bagi menganjurkan MAT pada tahun depan. JKK Negeri boleh menawarkan tarikh dan empat ianya boleh diadakan dan menjemput seorang pembesar negeri untuk meresmikannya.

Tiap-tiap negeri dibolehkan menghantar semua JKK negeri untuk hadir dan mengambil bahagian dalam perjalanan MAT kali ini.

Semua tawaran untuk menjadi tuan rumah ( anggaran perbelanjaan disediakan oleh KVMM ) dan senarai perwakilan bolehlah dihantar secepat mungkin kepada Setiausaha Agung KVMM di emel: taib2wahab@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: