SEMINAR PENCEGAHAN JENAYAH 30 SEPT 2012

Kelab Veteran MAYC Wilayah Persekutuan akan menganjurkan Seminar tersebut diatas (SEKATA) buat kali keduanya pada Ahad 30 September 2012 mulai jam 9.00 pagi.

Seminar yang akan diadakan diPPR,Bt.5, Pekan Batu,Jalan Ipoh, Kuala Lumpur akan dihadiri oleh 100 orang ibu bapa disekitar kawasan PPR Jalan Ipoh.

Datuk Mohd Yusoff Hamid, Pengerusi KVMM W.P. berkata program kali ini akan membincangkan dengan serius peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pencegahan jenayah.

Seramai tiga orang pakar dari LPPKN akan memberi ceramah mengenai cara-cara mencegah jenayah dan mewujudkan suasaa bebas jenayah dilingkungan mereka.

Pengerusi JKK Wanita KVMM Maznah Abdullah berkata rumusan-rumusan yang dibuat diseminar ini akan dikemukakan kepada NCWO dan pihak-pihak yang berwajib untuk menelitinya. Katanya program saperti ini akan terus diadakan di P Pinang dan Perak, tidak lama lagi.

Advertisements