SAMBUTAN HARI WARGA EMAS KEBANGSAAN

Sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan akan diadakan pada 1hb Oktober pada tiap-tiap tahun sesuai dengan pengistiharan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Resolusi No. 45 / 106 yang telah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Warga Emas Antarabangsa.

Kerajaan Malaysia juga telah mengistiharkan 1 Oktober setiap tahun mulai 1992 sebagai Hari Warga Emas Kebangsaan sesuai dengan Akta yang berkaitan:

Akta Orang-Orang Papa 1977 (Akta 183)
Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506)

Untuk itu Kerajaan juga telah mewujudkan Dasar / Pelan Yang Berkaitan:

(1) Dasar Warga Emas Negara
(2) Pelan Tindakan Dasar Warga Emas Negara

Untuk melaksanakan dasar ini kaedah berkaitan adalah digunakan:

Kaedah-Kaedah Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983
Kaedah-Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-Orang Papa 1981
Kaedah-Kaedah Rumah-Rumah Pesakit Melarat 1978

Advertisements