MESYUARAT JAWATANKUASA WANITA

Jawatankuasa Wanita yang dipengerusikan oleh Maznah Abdullah telah mengadakan mesyuaratnya semalam di Kelab DiRaja Selangor untuk merangka kegiatan sepanjang tahun ini.

Wanita MAYC yang pernah bergabung dengan NCWO pada tahun 1978 kini bergabung semula untuk memainkan peranan bagi kemajuan wanita di negara ini

Dengan pergabungan ini Wanita Veteran MAYC akan dapat memperluaskan pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang. Berbagai latihan kemahiran asas untuk mengisi masa lapang dan menambah pendapatan akan diadakan disamping mewujudkan rangkaian sosial dan pembangunan insan.

Jawatankuasa Wanita ini juga akan mewujudkan gabungan rangkaian tenaga pakar dan kemahiran dikalangan Wanita Veteran.

Maznah Abdullah boleh dihubungi di no: 017-3310572 dan emel: maznah.abd@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: