Hanya sedikit manusia bersyukur

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Firman Allah SWT: Katakanlah Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah: Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan.

Ibn Kathir berkata: “Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kemudian memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan, akal dan kemampuan. Sebaliknya sedikit sahaja di kalangan kamu yang bersyukur dan juga menggunakannya segala nikmat kurniaan Allah ini untuk mentaati dan mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.”

Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat di atas hanya menyebut dua dari lima pancaindera kerana kepentingan yang utama. Ia juga dikira mewakili pancaindera yang lain. Ini sesuai dengan kebiasaan penggunaan bahasa Arab yang

menyebut sebahagian tetapi yang memberi maksud kepada keseluruhan.”

Sebutan al-fu’ad secara khusus merupakan pemikiran manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di muka bumi ini.

Firman Allah SWT: Dan mereka berkata: Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Sayid Qutub berkata: “Itulah pertanyaan orang yang dilamun keraguan dan itulah juga pertanyaan orang yang degil dan angkuh sedangkan mengetahui masa kiamat tidak menjejaskan apa pun.”

Bagi mereka sama sahaja sama ada hari kiamat itu berlaku esok atau setelah berjuta tahun tetapi apa yang penting pasti berlakunya kiamat dan seluruh makhluk akan dihimpunkan pada hari tersebut dan segala amalan sewaktu di dunia akan diberi balasan.

Firman Allah SWT: Katakanlah: Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) Hanya pada sisi Allah. Dan Sesungguhnya Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Ibn Kathir berkata: “Tiadalah diketahui waktu berlakunya kiamat kecuali Allah sedangkan Dia perintahku (Nabi SAW) untuk mengkhabarkan kepada kamu bahawa hari kiamat pasti berlaku dan bukan mustahil. Aku hanya penyampai dan pemberi amaran.”

Al-Maraghi berkata: “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang diutuskan dari sisi Tuhanku bagi memberi penjelasan kepadamu tentang syariat-Nya dan sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan-Nya supaya kamu mengetahui setiap urusan kamu. Aku telah menyampaikan kepadamu apa yang sepatutnya aku sampaikan (risalahku).”

Firman Allah SWT: Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: